Bir şirketin ihtiyacı olabilecek temel seviyede ihtiyaçlar baz alınarak hazırladığımız sistem sayesinde şirketin genel gider takibi, stok takibi, insan kaynakları alanı ile çalışanlarının bilgileri ve daha fazla özelliklerin olduğu kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Back to list

Related projects